Karta praw psa

Zapewnisz mu miejsce w swoim życiu w ciągu następnych 15 lat, bez względu na zmiany, jakie w nim zajdą;

Będziesz mu dawał dobrej jakości pokarm oraz czystą wodę;

Dobrze go zsocjalizujesz;

Zapewnisz mu schronienie podczas upałów i mrozów;

Będziesz go poddawał czytelnemu i spójnemu szkoleniu pozytywnemu;

Zapewnisz mu należytą opiekę zdrowotna oraz pielęgnację;

Będziesz mu dostarczał codzienną dawkę ruchu oraz aktywności angażującej szare komórki, będziesz się starał urozmaicać jego codzienne życie;

Poświęcisz czas i uwagę, by znaleźć właściwe rozwiązania, jeśli pies będzie miał problemy ze zdrowiem lub będzie się źle zachowywał.

Dennison P."The Complete Idiot's Guide to Positive Dog Training" 2005

 
 

Nasze zasady

Nasza polityka
 • Obiecujemy wykorzystywać naszą wiedzę i umiejętności na rzecz zwierząt domowych oraz wykonywać naszą pracę sumiennie, z godnością i zgodnie z zasadami etyki, wizji i wartości SG CanisCenter.

 • Zobowiązujemy się ciągle doskonalić naszą wiedzę i umiejętności oraz poszerzać nasze kompetencje. Przestrzegamy najwyższych standardów zawodowych i etycznych w naszych praktykach biznesowych oraz w podejściu do szkolenia psów      i opieki nad zwierzętami. Nasi klienci zawsze traktowani są z szacunkiem, życzliwością i troską.

 • Szukamy Klientów, którzy podzielają  nasze wartości i zaangażują się w optymalizację fizycznego, społecznego  i psychicznego samopoczucia swojego psa.

 • Chcemy współpracować z Klientami, którzy zobowiązują się do edukowania swojego psa i uczenia się prawdziwej komunikacji ze swoim pupilem.

 • Pragniemy pracować dla Klientów, którzy przyjmując psa do swojej rodziny, chętnie nauczą go, jak żyć w społeczeństwie ludzkim i będą cieszyć się z zabawy i wspólnie spędzanego czasu. 

Nasza wizja

Sprawić, aby wspólne życie człowieka i psa nie rodziło problemów, lecz mogło dawać obu stronom radość     i poczucie spełnienia.

Nasze wartości
 • Primum non nocere -  "po pierwsze nie szkodzić"

 • Kłaść nacisk na "holistyczne", pozbawione przemocy, podejście do treningu psów i opieki nad nimi poprzez dbałość o zdrowie fizyczne, psychiczne i dobrostan czworonogów znajdujących się pod naszą opieką.

 • Wspierać społeczne działania humanitarne oraz schroniska dla zwierząt.

Zasady etyki zawodowej SG CanisCenter
 • SG CanisCenter uważa dobrostan psa za najwyższy priorytet.

 • Rolą SG CanisCenter jest stosować metody wspomagające wszechstronny rozwój psa.

 • SG CanisCenter nie stosuje metod, które mogłyby spowodować fizyczne bądź psychiczne cierpienie psa. 

 • SG CanisCenter konsultuje tylko te przypadki, które mieszczą się w zakresie naszych kompetencji zawodowych. 

 • SG CanisCenter używa tylko tych procedur i narzędzi szkoleniowych, które są empirycznie zbadane i mają sprawdzone zastosownie.

 • SG CanisCenter zobowiązuje się do zachowania poufności w sprawie konsultowanych przypadków, z wykluczeniem sytuacji, w których bezpieczeństwo psa będzie zagrożone.