top of page
flaga U.E.
Logo SG CanisCenter
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

bottom of page