top of page

Regulamin Rajdów

Regulamin rajdów

 1.  Każda osoba chcąca uczestniczyć w Rajdzie wypełnia Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie wydarzenia SG CanisCenter;

 

 2.  Psy agresywne, z zaburzeniami socjalizacyjnymi, behawioralnymi, mocno reaktywne, suki w rui oraz psy z problemami zdrowotnymi nie mogą uczestniczyć w Rajdzie;

 

 3.  Właściciel psa uczestniczącego w Rajdzie zobowiązany jest do przedstawienia prowadzącemu książeczki zdrowia psa wraz z aktualnymi szczepieniami i odrobaczeniem, pies powinien też być zabezpieczony przed kleszczami;

 

 4.  Uczestnik Rajdu powinien mieć przy sobie długą smycz min. 150 cm, obrożę lub szelki, wodę dla psa, woreczki na odchody;

 

 5.  Psy "niepewne" w swoim zachowaniu w stosunku do innych psów lub/i ludzi obowiązkowo powinny mieć założony kaganiec i go akceptować.

 

 6.  Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do stosowania się podczas wydarzenia do poleceń osoby prowadzącej, nie zastosowanie się do tego wymogu oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wydaleniem z Rajdu oraz utratę uiszczonej kwoty.

 

 7.  W trakcie Rajdu obowiązuje kategoryczny zakaz: używania kolczatek, łańcuszków zaciskowych oraz szarpania, bicia a także krzyczenia na psa. Spożywania przez uczestników napojów alkoholowych, śmiecenia w lesie, biegania oraz hałasowania, niszczenia przyrody, oddalania się od grupy;

 

 8.  Psy mogą być spuszczane ze smyczy wyłącznie na terenie Ośrodka Szkoleniowego i za zgodą prowadzącego Rajd.

 

 9.  Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie w trakcie trwania Rajdu.

 

 10. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel ( odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia ).

 

 11. Podczas trwania Rajdu, w sytuacji psiej „awantury”,  psy rozdzielane są jak najszybciej przez swoich właścicieli w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników Rajd.

 

 12.  Właściciel psa ma świadomość oraz akceptuje wszelkie drobne urazy swojego psa, które mogą wystąpić w wyniku interakcji z innym psem podczas Rajdu.

 

 13.  Osoby uczestniczące w Rajdzie z dziećmi są za nie w pełni odpowiedzialne i są w stanie zapewnić im bezpieczeństwo oraz opiekę;

 

 14. Zaleca się nie karmić psów przed Rajdem ani też nie krócej niż 60 min. po zakończeniu Rajdu;

 

 15. Uczestnicy Rajdu oraz psy są w stanie pokonać długość trasy określonej w wydarzeniu.

 

 16. W przypadku rezygnacji z Rajdu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

 17.  Za pozostawione rzeczy na terenie Ośrodka Szkoleniowego  organizator nie odpowiada.

 

 18. Osoba uczestnicząca w Rajdzie zgadza się na publikowanie przez SG CanisCenter zdjęć oraz filmów z jego wizerunkiem oraz wizerunkiem jego psa wykonanych podczas Rajdu.

bottom of page